Shop Mobile More Submit  Join Login
[PSDcoloring]Pink and Retro by NikiBigbangGD [PSDcoloring]Pink and Retro by NikiBigbangGD
:new:

:heart:+cmt = :kiss:= PSD


LinkPSD
Add a Comment:
 
:iconsumisociu002:
SuMisociu002 Featured By Owner Jun 24, 2014
xin
Reply
:iconnhimxu3c:
nhimxu3c Featured By Owner Aug 27, 2013  Student Interface Designer
/xin ạ :3
Reply
:iconnikibigbanggd:
NikiBigbangGD Featured By Owner Aug 27, 2013  Student Interface Designer
ok
Reply
:iconhankoidangiu:
hankoidangiu Featured By Owner Aug 27, 2013  Student Photographer
Xin nhé :la:
Reply
:iconnikibigbanggd:
NikiBigbangGD Featured By Owner Aug 27, 2013  Student Interface Designer
Ok :love:
Reply
:iconrinayoong:
rinayoong Featured By Owner Aug 24, 2013  Student Interface Designer
xin nhé :love:
Reply
:iconnikibigbanggd:
NikiBigbangGD Featured By Owner Aug 24, 2013  Student Interface Designer
Có vài lưu ý là hình như psd k sài cho kpop đc đâu nhe :), màu nó kiêu lắm nên đi vs tâmt rạng thoi =))
Reply
:iconrinayoong:
rinayoong Featured By Owner Aug 24, 2013  Student Interface Designer
à, ồ, vâng bn :D
tks bn nhé :hug:
Reply
:iconnikibigbanggd:
NikiBigbangGD Featured By Owner Aug 24, 2013  Student Interface Designer
La la la laLa la la la  kcc Hug
tks for using my psd
Reply
:iconrinayoong:
rinayoong Featured By Owner Aug 24, 2013  Student Interface Designer
:hug:
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
August 24, 2013
Image Size
154 KB
Resolution
400×400
Link
Thumb

Stats

Views
585
Favourites
16 (who?)
Comments
10
×