Shop Mobile More Submit  Join Login
BATTLE by NikiBigbangGD BATTLE by NikiBigbangGD
HAPPY BIRTHDAY TO ME :love:
- Battle Coloring :kiss:
Add a Comment:
 
:iconsammyyun:
SammyYun Featured By Owner Jul 13, 2014  Hobbyist Interface Designer
nhớ không lầm cái này là battle trên DDH =))
Reply
:iconkr137:
Kr137 Featured By Owner Mar 19, 2014  Student Interface Designer
thích ba cái đầu TT^TT lung thị linh
Reply
:iconnikibigbanggd:
NikiBigbangGD Featured By Owner Apr 13, 2014  Student Interface Designer
Em cảmơn ạ :nuu: a Tồ hả
Reply
:iconkr137:
Kr137 Featured By Owner Apr 14, 2014  Student Interface Designer
Ừ nó đó em
Reply
:iconmiahanguyen103:
miahanguyen103 Featured By Owner Mar 16, 2014  Student Digital Artist
xin link lẻ để treo đc k ạ :D
Reply
:iconnikibigbanggd:
NikiBigbangGD Featured By Owner Apr 13, 2014  Student Interface Designer
K có lẻ b ơiii :((
Reply
:iconbeezep:
beezep Featured By Owner Oct 26, 2013  Hobbyist General Artist
wow I love this icons Which is the name of the font on "BITCH please!!!" ? I love it
Reply
:iconnikibigbanggd:
NikiBigbangGD Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Interface Designer
Little Bird on dafont.com :D
Reply
:iconbeezep:
beezep Featured By Owner Oct 27, 2013  Hobbyist General Artist
Thanks niki!!!^^
Reply
:iconlonasnsd:
LonaSNSD Featured By Owner Oct 24, 2013  Student Digital Artist
cho ta xin cái pat đêêêêêê 
Reply
:iconnikibigbanggd:
NikiBigbangGD Featured By Owner Oct 25, 2013  Student Interface Designer
kh b' ở mô tê nào, hay t làm pat r lưu lại jpeg?
Reply
:iconhankoidangiu:
hankoidangiu Featured By Owner Oct 24, 2013  Student Photographer
Màu đẹp, ảnh mượt nhìn thích mắt :(
Reply
:iconnikibigbanggd:
NikiBigbangGD Featured By Owner Oct 24, 2013  Student Interface Designer
Cảm ơn :love: sài topaz vs blur á e
Reply
:iconhankoidangiu:
hankoidangiu Featured By Owner Oct 26, 2013  Student Photographer
Nhìn chỉ muốn đập máy :( GATO với anh :(
Reply
:iconnikibigbanggd:
NikiBigbangGD Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Interface Designer
- Ấy ấy đừng đập =)).
Reply
:iconhankoidangiu:
hankoidangiu Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Photographer
Muộn cmnr anh ơi :(
Reply
:iconponbaby:
PonBaby Featured By Owner Oct 24, 2013  Student Interface Designer
chẹp voãi :(
Reply
:iconnikibigbanggd:
NikiBigbangGD Featured By Owner Oct 24, 2013  Student Interface Designer
<69
Reply
:iconponbaby:
PonBaby Featured By Owner Oct 25, 2013  Student Interface Designer
= )) sao nại 69 = ))
Reply
:icongdbabymakesitsohot22:
gdbabymakesitsohot22 Featured By Owner Oct 24, 2013  Student Interface Designer
đẹp lắm , cái lipstick đáng lẽ sẽ đẹp hơn nếu làm nhưu mấy cái icon khác
Reply
:iconnikibigbanggd:
NikiBigbangGD Featured By Owner Oct 24, 2013  Student Interface Designer
Hơi thất vọng vs cái lipstick -))))
Reply
:icongdbabymakesitsohot22:
gdbabymakesitsohot22 Featured By Owner Oct 26, 2013  Student Interface Designer
^^ tui cũng vại
Reply
:iconnhimxu3c:
nhimxu3c Featured By Owner Oct 24, 2013  Student Interface Designer
>< đẹp quá cơ
Reply
:iconnikibigbanggd:
NikiBigbangGD Featured By Owner Oct 24, 2013  Student Interface Designer
cảm ơn :v
Reply
:iconnhimxu3c:
nhimxu3c Featured By Owner Oct 25, 2013  Student Interface Designer
:v không có ǵ
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 24, 2013  Student Interface Designer
đỉnh nha :3 cái font battle cuối là gì vậy ba
Reply
:iconnikibigbanggd:
NikiBigbangGD Featured By Owner Oct 24, 2013  Student Interface Designer
ba quên mất r -)))
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
October 23, 2013
Image Size
559 KB
Resolution
900×749
Link
Thumb

Stats

Views
654
Favourites
52 (who?)
Comments
27
×